Загальна інформація

Комунальне підприємство «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Ківерцівського району Волинської області, заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико – санітарною допомогою, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Ківерцівського району Волинської області, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку:
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів;
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Ківерцівського району Волинської області із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • організація надання медичної допомоги денним стаціонаром;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;
 • визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Ківерцівського району Волинської області та шляхів їх вирішення;
 • розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Ківерцівського району Волинської області;
 • проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
 • медична практика;
 • надання паліативної допомоги;
 • вивчення та розповсюдження досвіду передових лікувально-профілактичних установ області з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги первинного рівня, а також вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги (медичний маршрут пацієнта);
 • спільна організація планових виїздів вузькопрофільних лікарів-спеціалістів Центр ПМСД та обласного рівня у Амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти для консультацій і надання практичної допомоги лікарям та медичному персоналу цих закладів з питань лікувально-профілактичної роботи;
 • єдиною підставою для отримання медичних послуг у Центрі є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних показань. Черговість доступу осіб, які звернулися до Центру, за медичними послугами регулюються виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.